Szerzőink (2015-2018)

András Szabolcs (Gyergyószentmiklós): egyetemi tanársegéd, doktorandusz, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar, Kolozsvár.

Antal Róbert (Gyimesbükk): doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola

Bajna György (Gyergyószentmiklós): újságíró. 1966-tól jelennek meg versei, írásai, esszéi, számos portréfilm, illetve dokumentumfilm társszerzője.

Bakos Kinga (Gyergyóremete): logopédus, Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ, Gyergyószentmiklós.

dr. Balla Emese (Gyergyócsomafalva): egyetemi adjunktus, Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar.

dr. Borbély András költő, egyetemi tanársegéd (Gyergyóremete): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár

Borsos J. Gyöngyi (Gyergyószárhegy), múzeumpedagógus, Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós

Csata Enikő doktorandusz (Gyergyótekerőpatak): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Magyar Biológia és Ökológiai Intézet. Kutatási terület: szociális rovarok viselkedésökológiája.

dr. Dániel Botond (Gyergyószentmiklós): szociológus, szervezetfejlesztő, társult egyetemi oktató: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka kar, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár. Kutatási területei: nonprofit hátterű szociális szervezetek, friss diplomások munkaerőpiacon való elhelyezkedése.

dr. Erős Katalin (Gyergyószentmiklós): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Magyar Biológia és Ökológiai Intézet. Kutatási terület: szociális rovarok viselkedésökológiája.

dr. Ferencz Melinda (Gyergyószárhegy): néprajzkutató, Bethlen Gábor Általános Iskola, Gyergyószárhegy

Ferencz Zoltán (Gyergyószárhegy): képzőművész, művészeti vezető, Gyergyószárhegyi Kulturális Központ

Ferencz-Mátéfi Kriszta: művészettörténész, igazgató, Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár.

Ferenczi Attila (Gyergyószentmiklós): irodalmár, költő, aligazgató, Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós

dr. Horváth Alpár geográfus-közgazdász, egyetemi adjunktus (Gyergyóalfalu): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat. Kutatási területei: turizmusföldrajz, térségi turizmusmarketing és -menedzsment.

Ilyés Attila: tanító, Siklódi Lőrincz Általános Iskola, Gyergyóditró

Jánosi-Rekeczki Katalin-Judit (Kolozsvár): nevelési tanácsadó, Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós.

Kecskés Attila: biológus, "Milvus Csoport" Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Marosvásárhely

Kiss Gabriella (Gyergyószentmiklós), szociális munkás, doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program, Budapest.

Kissné Portik Irén (Gyergyószentmiklós): néprajzkutató, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola oktatója.

Kovács Eszter (Gyergyószárhegy): doktoranda, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Köllő Miklós (Gyergyócsomafalva): építész, műemlék-restaurátor, Larix Stúdió, Gyergyószentmiklós

dr. Köllő Zsófia (Gyergyóditró): szerkesztő, Erdélyi Tankönyvtanács (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége). Kutatási területe: tankönyvkiadás, oktatásszervezés

dr. Madaras Szilárd (Gyergyószentmiklós): egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Üzleti Tudományok Tanszék, Csíkszereda

dr. Magyari Ildikó (Gyergyóalfalu): közgazdász, Columbia University, New York.

Márton János (Gyergyószentmiklós): oktatáskutató, Omnibus kft, Gyergyószentmiklós

Nagy József doktorandusz (Gyergyóremete): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Budapest. Kutatási terület: Észak-Erdély a második világháborúban, emlékezettörténet. Munkahely: Turisztikai Információs Központ, Gyergyóremete.

dr. Papp Z. Attila (Gyergyószentmiklós): MTA Kisebbségkutató Intézet, igazgató, Budapest.

Petres Katalin (Gyergyóditró): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, magyar irodalom - magyar néprajz szak.

Portik Gabriella (Gyergyószárhegy): tanár, Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós.

dr. Rab Árpád Szörény (Gyergyószentmiklós): antropológus, docens, Budapesti Corvinus Egyetem. Kutatási területei: digitális kultúra, életminőségjavító eszközök, e-business, innováció történet, számítógépes játékok

Sólyom István politológus, szerkesztő (Gyergyóújfalu): Corvinus Egyetem, Társadalomtudományok Kar, Századvég Politikai Iskola, Budapest. Munkahely: transindex.ro

dr. Szabó Tekla (Maroshévíz): művészettörténész, független kutató, Budapest

Szakolczay Lajos: irodalomtörténész, irodalom- és művészetkritikus, szerkesztő, Budapest

ing. dr. Szász-Len Anna-Mária (Gyergyóremete): Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Erdészeti Tanszék. Kutatási területe: erdei fafajok genetikai összetétele.

dr. Szőcs Levente néprajzkutató (Gyergyószentmiklós): Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, magyar irodalom - magyar néprajz szak. Munkahely: Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós

dr. Vencser László (Gyergyóditró): erkölcsteológus, volt gyulafehérvári teológiai tanár és rektorhelyettes. Igazgató, Osztrák Püspöki Konferencia Idegen Nyelvű Katolikus Pasztoráció Országos Igazgatósága

A folyóiratról

Folyóiratunk célja a Gyergyói-medence társadalmi és gazdasági kérdéseinek, problémáinak tudományos-ismeretterjesztő jellegű feldolgozása. A tanulmányok, írások a Gyergyói-medencét érintő kérdésekre, kihívásokra adhatnak választ, amelyek a helyi társadalom számára egy-egy társadalmi és gazdasági kérdésben szolgálhatnak útmutatóul, továbbá a széles közönségnek olyan ismereteket továbbíthatnak, amelyeket a helyi médiából nem szerezhetnek be.

Támogatóink

bga szemle

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Gyergyóújfalu Község Önkormányzata