Prezentarea revistei

În numeroase regiuni ale României apar periodice mai mult sau mai puţin ştiinţifice dedicate acelui teritoriu. Din păcate depresiunea Giurgeului nu beneficiază de nici o astfel de publicaţie. Din această cauză problemele acestei regiuni apar rar în articole din periodice.

Scopul revistei noastre care debutează cu o ediţie specială este dezbaterea chestiunilor sociale şi economice ale depresiunii Giurgeului din perspectivă ştiinţifică sau informativă. Studiile şi articolele publicate caută răspunsuri la problemele şi provocările acestei regiuni, răspunsuri care pot servi populaţiei locale ca îndrumare în chestiuni sociale şi economice. În acelaşi timp, ele pot transmite publicului larg cunoştinţe care nu sunt accesibile prin media locală.

Redacţia a apelat la mai mulţi cercetători originari din regiune, prin reconectarea cărora lipsa de capital social din regiune poate fi reparată în oarecare măsură. Putem consolida cu sprijinul lor transferul de cunoştinţe în regiune, deoarece mulţi dintre ei lucrează în instituţii ştiinţifice de prestigiu. Din diversitatea de opinii pot rezulta idei care oferă soluţii la problemele noastre locale.

Ca suprafaţă de publicare, revista poate oferi motivaţie pentru studenţi să-şi concentreze cercetarea asupra zonei Giurgeului.

Prin proiectele de cercetare se poate dezvolta un discurs intern între localnici şi cei plecaţi temporar sau definitiv.

Reţeaua de informaţii dezvoltă capacitatea de rezolvare a problemelor, contribuie la o privire de ansamblu asupra propriei situaţii. Afluxul de informaţii din jurul revistei se poate manifesta ca o structură de suport, deoarece presupune acţiune colectivă.

Revista are ca scop publicarea anuală a scrierilor relevante pentru regiune, scrieri care vor fi grupate în cinci teme majore: istorie, economie, ştiinţe ale naturii, etnografie, artă şi literatură, sociologie.

În numele redacţiei:
Nagy József, redactor-şef.

Támogatóink

bga szemle

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Gyergyóújfalu Község Önkormányzata