Történész tábor másodszor

2019. augusztus 22 és 25 között került második alkalommal megrendezésre az erdélyi történészek tábora, ahol 54 erdélyi és külföldi kutató vett részt. A négy napos rendezvény célja volt az erdélyi és erdélyi témát kutató történészek, régészek, művészettörténészek, levéltárosok és történelemtanárok szakmai munkásságának a megismerése kerekasztal beszélgetések, kéziratviták, könyvbemutatók és előadások keretében.

A Csutakfalvi Közösségi Házban lezajlott rendezvényre azért volt szükség, mert ma már nem létezik egységes erdélyi történettudományi iskola, főleg a fiatal kutatók a legkülönbözőbb egyetemeken és kutatóintézetekben dolgoznak. A szétfejlődés eredménye lett a közös kutatási projektek visszaszorulása, egyes kutatók elszigetelődése, ami szakmai problémákhoz vezetett. Főleg a székelyföldi helytörténetírás küzd súlyos szakmai hiányosságokkal a tudományos képzés hiánya miatt. Fontosnak tartjuk, hogy a helytörténészek külföldi történész szaktekintélyekkel ismerkedjenek, szakmai kapcsolatokat ápoljanak, hozzájussanak a korszerű szakirodalomhoz és kutatásmódszertani ismereteket sajátítsanak el.

A színvonalas szakmai viták azért fontosak – tudományterülettől függetlenül – mert a székelyföldi intelligencia, az ezekben való részvétel által, a helyi társadalmi problémák összetettségére, azoknak sokoldalú értelmezési kereteibe láthat bele.

A tábor keretében, augusztus 22-én este Vig Emese Az autonómia illúziója 1952-1965 című dokumentumfilmjét vetítettük, mely a romániai magyarság XX. századi történetének egy szeletét mutatja be. Augusztus 23-án este a marosvásárhelyi Yorick Stúdió bemutatta a Szeretik a banánt elvtársak? című monodrámát Sebestyén Aba színművész előadásában. A bemutatót beszélgetés követte a romániai kommunista diktatúra világáról, egy a színmű keretében megkonstruált marosvásárhelyi családtörténet apropóján.

Szombaton délután Kicsibükkbe kirándultunk, ahol a falu történetével ismerkedhettek meg a táborlakók. Ezúton is köszönjük a Favorit Trans Kft.-nek a szállítást.

A tábort a Gyergyói Szemle Egyesület szervezte. Támogatták: Gyergyóremete Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, Hargita Megye Tanácsa - Hargita Megyei Kulturális Központ.

Támogatóink

bga szemle

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Gyergyóújfalu Község Önkormányzata